Cách phòng trống rệp cho cây kim ngân hoa

posted in: Tips | 0

Hầu như mọi sân cỏ đồng cỏ và nhiều cảnh quan đô thị đã từng tổ chức cây kim ngân hoa Tartarian (Lonicera tatarica). Sự ra đời của một loài rệp (Hydaphis tataricae), được cho là có nguồn gốc ở … Continued

1 5 6 7 8 9